Vrijwillige vaccinatie met vaccin Johnson & Johnson voor personen jonger dan 41 jaar

Het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg legt een reservelijst aan van inwoners van Bertem, Herent en Kortenberg vanaf 18 jaar, die jonger zijn dan 41 jaar en die ook gevaccineerd wensen te worden met het vaccin van Johnson & Johnson.

Wie al een uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen, kan zich niet inschrijven op de inschrijvingslijst voor vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson in het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg. Vaccinwissel is immers niet toegestaan. Controleer of u al een uitnodiging hebt ontvangen via https://myhealthviewer.be of https://myebox.be.

Personen op deze lijst zullen zoals bepaald in de vaccinatiestrategie (volgens leeftijd, van oud naar jong) worden opgebeld. Voor alle duidelijkheid: een inschrijving op deze lijst resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Er zijn immers slechts 696 vaccins van Johnson & Johnson beschikbaar voor de gemeenten Bertem, Herent en Kortenberg samen, dus mogelijk zullen niet alle geïnteresseerden die zich inschrijven op de lijst dit vaccin kunnen krijgen. Inschrijving op deze lijst betekent dat u zich opgeeft als reserve die bereid is om ook voor een vaccin van Johnson & Johnson opgeroepen te kunnen worden. U kunt even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer u bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. Er is dus nog altijd geen keuzevrijheid voor een vaccin.

Vaccinatie met vaccins van Johnson & Johnson in het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg zal plaatsvinden op dinsdagnamiddag 29 juni 2021 en op maandagavond 5 juli 2021. Wie zich opgeeft om ook gevaccineerd te kunnen worden met het vaccin van Johnson & Johnson, moet dus op minstens één van die beide momenten beschikbaar zijn.

Wie zich opgeeft voor vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson moet de voordelen van een vaccinatie met dit vaccin afwegen tegen de nadelen en het risico op een ernstige bijwerking. Bekijk de risico’s verbonden aan de vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson via https://www.qvax.be/jnj_pdf_nl.pdf.

Samengevat:

De voordelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • U bent sneller gevaccineerd en dus sneller beschermd.
 • U hebt maar één prik nodig om volledig beschermd te zijn. De werking van het vaccin van Johnson & Johnson is wel pas volledig effectief vier weken nadat de vaccinatie heeft plaatsgevonden.
 • U spaart mogelijk een paar PCR-tests uit als u binnenkort wenst te reizen in Europa omdat u eerder volledig gevaccineerd zult zijn.

Nadelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • De bescherming tegen besmetting is lager dan bij mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna).
 • De bescherming tegen ziek worden wanneer u ondanks vaccinatie toch besmet raakt met het coronavirus is ook (iets) lager dan bij Pfizer en Moderna.
 • Er bestaat een kans op (ernstige) bijwerkingen. De kans is groter bij dertigers dan bij twintigers, en groter bij vrouwen dan bij mannen. Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-besmetting is en hoe meer het voordeel van een vaccinatie dus opweegt tegen het mogelijke nadeel van een zware bijwerking.

Door zich op de lijst aan te melden bevestigen 18- tot 41-jarigen dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson.

Wie gevaccineerd wordt met het Johnson & Johnson-vaccin, moet tot drie weken na de vaccinatie opletten voor de volgende symptomen, en contact opnemen met zijn/haar behandelende arts en de recente vaccinatie vermelden als deze symptomen zich zouden voordoen:

 • kortademigheid
 • pijn ter hoogte van borst
 • aanhoudende buikpijn
 • zwelling van een been
 • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
 • kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats

Indien u dit wenst, kunt u zich inschrijven op de inschrijvingslijst voor vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson in het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg.

vrijdag 18 juni 2021 17.48 u.