Voorrangslijst extra vaccinatie voor personeel onderwijs en kinderdagverblijven

Het onderwijspersoneel en personeel van kinderdagverblijven tewerkgesteld of gedomicilieerd in Herent, Kortenberg of Bertem, mag zich inschrijven op de voorranglijst van Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg. 

Update 22 december 2021

Het onderwijspersoneel en personeel van kinderdagverblijven dat in Herent, Bertem of Kortenberg gedomicilieerd is en niet in één van deze drie gemeenten werkt, mag zich ook inschrijven op de voorranglijst van Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg. 

Eerder werd gecommuniceerd dat de voorrangslijst er enkel was voor onderwijspersoneel en personeel van kinderdagverblijven tewerkgesteld in Herent, Bertem of Kortenberg. 

Oorspronkelijk bericht 

Het is voor personeel van het basisonderwijs belangrijk om zo veilig mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Zij zijn een van de enige beroepsgroepen die werken met kinderen die momenteel nog niet gevaccineerd zijn. Ook andere veiligheidsmaatregelen zoals afstand houden zijn in scholen minder vanzelfsprekend.

Daarom hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Volksgezondheid Wouter Beke afgesproken dat personeel in het basisonderwijs en kinderbegeleiders voorrang kunnen krijgen voor een boosterprik, voor zover de reguliere prikstromen niet vertraagd worden.

Dit kan als aan deze drie voorwaarden is voldaan:

  • Het personeelslid heeft op 20 december nog geen uitnodiging voor een boosterprik ontvangen.
  • Het interval met de vorige prik is verstreken en het personeelslid komt in aanmerking voor een boosterprik:

  • Ben je eerst met één dosis Janssen-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens twee maanden na je basisvaccinatie.
    Ben je eerst met twee dosissen AstraZeneca-vaccin gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens vier maanden na je tweede prik.
    Ben je eerst met twee dosissen Pfizer of Moderna gevaccineerd, dan kan je een boostervaccin krijgen minstens vier maanden na je tweede prik.

Vaccinatiecentra kunnen in dat geval een oproep doen aan het personeel van het basisonderwijs en de kinderopvang, dat zich dan kan aanmelden. Dat kan via een speciale voorrangslijst.
Let op:
enkel het personeel dat tewerkgesteld is in Herent, Bertem of Kortenberg (en eventueel in een andere gemeente dan Herent, Bertem of Kortenberg woont) komt in aanmerking voor de voorrangslijst. Personeelsleden van het onderwijs of van kinderdagverblijven die gedomicilieerd zijn in Herent, Bertem of Kortenberg, maar die niet in één van deze drie gemeenten tewerkgesteld zijn, komen niet in aanmerking. 

U kunt als personeelslid van een basisschool of kinderdagverblijf u vrijwillig op deze voorrangslijst zetten en u wordt dan door het vaccinatiecentrum zelf opgebeld om samen uw boostervaccinatie in te plannen.

Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg schakelt een speciale extra vaccinatielijn in voor het onderwijspersoneel en personeel in de kinderdagverblijven, zodat de reguliere vaccinatiestromen niet vertraagd worden

De gemeentebesturen van Herent, Bertem en Kortenberg zullen alle personeelsleden van het onderwijs en de kinderdagverblijven informeren over deze voorrangslijst. Werd u niet gecontacteerd? Neem dan contact op met het gemeentebestuur van de gemeente waar u werkt. 

maandag 20 december 2021 15.03 u.