De lokale besturen van Kortenberg, Herent en Bertem streven ernaar digitaal toegankelijk te zijn. We verbeteren steeds onze webtoegankelijkheid, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.vaccinatiecentrumkortenberg.be / www.vaccinatiecentrumbertem.be / www.vaccinatiecentrumherent.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. niveau AA.

Wat doen we om de website toegankelijk te maken?

Wij namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

Welke delen zijn (nog) niet toegankelijk?

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk:

  • We linken naar andere websites en platformen, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze websites en platformen voldoet aan de webrichtlijnen. 
  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De gemeenten kunnen niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 januari 2021, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Problemen melden

Komt u een toegankelijkheidsprobleem tegen? Geef het door aan de dienst communicatie via communicatie@kortenberg.be. Vermeld steeds de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen. 

Bent u niet tevreden met het antwoord op uw kennisgevingen of verzoeken in verband met toegankelijkheidsproblemen op deze website? Meld dit dan via klachten@kortenberg.be